Thursday, November 26, 2009

AO 靚女余嘉敏

大家記得余嘉敏嗎?
她轉行當官,做AO去也。政府有此美麗可愛而且親切樂天的人,實是好事--雖然做得官階越高,越要捱罵,其實代價也不少。
別怪我賣花讚花香,當過記者的人,頭腦聰明,反應敏捷,以後做甚麼也做得好!

4 comments:

Anonymous said...

但余嘉敏由大台到有線都係做主播,以陪訓方式做記者的時間好像兩個月也沒有,以香港這樣的分工她算不算是記者呢?

g said...

嘩,佢好似轉左做AO好耐lor喎...

佢真人真係幾靚的,唔化粧都靚...以前上鏡會有頭大現象,當然真人唔會有呢個感覺...

PK_ said...

對政務官既期望就係靚女?!唔怪得包裝主義橫行,政策實務就膚淺不堪。

”當過記者的人,頭腦聰明,反應敏捷,以後做甚麼也做得好”。。。相信讀者可以憑你既年資同你呢個POST既水平作出若干判斷!

wing said...

聽講,需要過五關,斬六將才能考到的.恭喜恭喜.作為前度行家, 與有榮焉. 講明賣花讚花香,不用太緊張.