Sunday, January 30, 2011

何氏爭產風波


說時遲那時快,高國俊律師召開記者會,公佈了何鴻燊的三段錄影帶。
與新聞界行家說起,何氏爭產事件上星期一連四天全港頭條,幾乎打破香港記錄。到底還有沒有人創下他的記錄,還要再找找資料。今天公佈了錄影帶,明天應該無驚無險又登頭版。
被何氏多次提及的何超瓊及何超鳯,不斷被老父指責,聽來想必心酸。何氏老來家庭內鬨,亦必難過。
錄影帶足本,可看以下有線寬頻連結: http://cablenews.i-cable.com/webapps/news_video/index.php?news_id=352268

2 comments:

ABC said...

博士都算反覆得緊要,可能佢平日習慣咗,喺邊個屋企就氹邊個開心囉!

JM said...

所有爭產案都令人厭煩,錢係佢搵嘅,佢鐘意點分關鬼人事,但今次見何生鬼鬼馬馬(希望佢神志係真清醒),又無咁討厭喎(另一宗則是見親即轉台).