Wednesday, January 06, 2010

經濟前景記者會

總商會開記者會,又見到很多行家,十分高興。
每當見到記者,都有他鄉遇故知的歡樂,馬路上遇到有線新聞採訪車,也倍覺親切。

No comments: