Wednesday, May 13, 2009

深圳+香港=「五個中心」

《21世紀經濟導報》頭條,有消息指國務院通過,讓「深港地區」成為金融中心、物流中心、貿易中心、創新中心和國際文化創意產業中心「五個中心」。

我看到消息,再找其他網上新聞,都是轉載《21世紀》,說深圳提交的《深圳綜合配套改革試驗總體方案》獲批,令「深港地區」與上海分庭抗禮,成為南、北兩個金融中心。

新華社及中央電視台都沒有這一條消息。看來,是有關人士急不及待,想快些曝光。

我也很好奇,到底把香港歸進了「深港中心」,並由深圳向中央提出,到底香港政府參與了多少。

對香港來說,能與深圳互相補足,當然是好消息。但事件由深圳主導,香港停滯等待,連吹風吹了很久的人民幣結算中心仍然未有下文,引以自豪的「國際金融中心」也要與深圳分享,看來,應該很不是味道。

我會等國務院正式公布,看看詳情。香港,加油呀!

5 comments:

Anonymous said...

中國國家有立法冇執法,政策朝令夕改; 中國商家沒有合約精神,處事只講人脈關係; 中國人民不可獨立思考,有官講冇民講; 甚麼金融中心、物流中心、貿易中心、創新中心和國際文化創意產業中心都是空談。

只要中國仍是堅持黨大於法,只要香港仍保持法治,堅守合約精神,香港在國際上的地位就不會動搖。怕只怕港官趨炎附勢,自毀長城,香港就完了!

Anonymous said...

La記,我與妳的看法有些出入。較早前國務院
通過,上海加快成為國際金融中心及國際航運
中心;不久將來國務院又會正式公布,「深港
地區」成為「金融、物流、貿易、創新和國際
文化創意產業」的五個中心。有競爭才會有進
步,為何要人家綁著手腳而等你進步呢﹖至於
主導地位,就要看誰有本事了,能者居之。香
港與各省市既是一國,也是一家人,如果中央
事事以香港為先,只會招人妒忌。事實上,
「法治、廉潔、自由」是香港的優勢,在一黨
專政之下,是很難超越。

Michael

Anonymous said...

從來都是自己打江山苦幹而成功者多,望天打卦等運氣到者成功少。如果香港事事都要中央送大禮,那就真的愈來愈像乞兒叫化了。


LEO

Anonymous said...

國際金融中心地位不是國家給你你就有,國家不給你你就冇的。殖民地年代,你幾時聽過英國要香港成為國際金融中心,英國只給與香港自由,香港人就能發揮創意精神,小小一個地方曾大放異彩,成為東方之珠。
回歸後,特區政府大言不慚要香港成為什麼中藥港、數碼港…倒頭來得個講字。
求求港府不要為香港綁手綁腳,不要把香港打成跛腳乞兒,於願足矣!

zico cheng said...

香港既歷史任務已經差唔多完啦!沒落因為技窮!以往中国大陸缺資金,人才,技術,管理全都透過香港解决!現在唔同啦,相信你都承認好多層面上大陸比香港做得好,只不過在管理上比香港差,但香港沒有進步,在競爭上對手唔會比面!而香港政府表現不濟....!
香港最後....世上一個被人遺忘嘅普通海港!