Monday, October 09, 2006

如果阿扁沒貪污‧四

台灣人物,最應名留青史的人,是李登輝。他在國民黨內忍耐負重,終於一朝得天下,把蔣氏江山還給台灣人民。

阿扁也會名留青史。這個台灣之子帶來政權的和平更替,帶領本省人走進廟堂,是強勢崛起的劃時代人物。

當所有人以為台灣從此見新天時,阿扁打破了美麗的神話。原來,民進黨與國民黨差不多,一掌權便腐敗,一腐敗便腐敗得透徹、腐敗得狠辣,從裏至外,由上至下,都在斂財。一場倒扁運動,為阿扁的名聲留下幾段狼藉的反高潮。

你讀過George Orwell大作「動物農莊」嗎?

小說講述農莊的動物反抗人類苛政,齊心在豬的領導下起革命,趕走了欺壓動物的主人。其後,革命領袖忘記以往的承諾,統治手法竟與人類一樣苛刻,連生活習慣也變得「人類化」。

書中最後一句如是說:「外面的動物從豬望向人,從人望向豬,又從豬望向人。但已分不出誰是誰了。」

權力令人腐化,陳水扁竟完全像書中的豬一樣。

5 comments:

梁巔巔 said...

所以, 死都要死得適時.

汪精衛如果早 oD死, "引刀成一快, 不負少年頭" 便成為革命民族英雄.

蔣介石若然死得適時, 便成偉大的勝利者 (不用被打敗偏安至台灣).

毛澤東亦然, 便不是七三開而是十竟全功完美的開國英離.

一命二運~

"權力令人腐化,陳水扁竟完全像書中的豬一樣。"

不得不承應, 是一頭非常聰明的豬. 可惜, 用晒 oD精力去貪污及玩弄權術.

另, 假東洋大魔李發輝貪得仲多! 但佢更勁, 喺佢安排之下, 冇人郁到佢~

The inner space said...

看電視新聞﹐李登輝老了很多﹐這隻老狐狸﹐騙了蔣經國﹐騙了宋楚俞﹐騙了赫百村﹐
他的真正身份是日本人。 李登輝見時日無多﹐他要看見臺灣獨立﹐繼而加入日本﹐
才死得眼閉!!! 倒扁﹐鬥扁﹐掉扁﹐全部都是為將臺灣﹐變成為日本的一部份鋪路﹐
他日可供奉入靖國神社。

梁巔巔 said...

"騙了宋楚俞"

抵佢死 (雖然當年我都做過 small potato 幫佢競選). 當年蔣經國逝世之初, 大魔李登輝未坐隱, 結果由宋此魚喺蔣經國靈堂的一哭, 順利捧隱咗大魔.

之後, 郁國民黨啲大老如郝柏村等, 宋此魚都出了最大的力幫李登輝.

後來, 李坐隱後, 自然要踢走佢. 梗要, 知咁多嘢, 選到省長後又聲威蓋主, 加上亦再冇利用價值, 冇得留低預咗.

所以, 宋應該憎自己. :D

chimmelody said...

提到李登輝,我想起宋美齡
因為當時國民黨上下,
只有她一人力拒李登輝入局
可見蔣夫人是獨具慧眼

說到漢奸,台獨份子:
李登輝應該當之無愧

Anonymous said...

warhammer gold warhammer money warhammer accounts tibia money tibia gold tibia item runescape accounts buy runescape accounts runescape money runescape gold runescape gp runescape power leveling runescape powerleveling cheap rs2 powerleveling runescape equipment buy rs equipment runescape runes cheap rs2 runes runescape logs cheap rs2 logs runescape items buy runescape items runescape quest point rs2 quest point cheap runescape questpoint runescape gold runescape items runescape power leveling runescape money runescape gold buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp runescape accounts runescape money runescape power leveling runescape powerleveling tibia gold dofus kamas buy dofus kamas wow power leveling wow powerleveling runescape questpoint rs2 questpoint Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling Hellgate money Hellgate gold buy runescape logs buy rs2 items cheap runescape items Hellgate London gold Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold runescape items rs2 accounts cheap rs2 equipments lotro gold buy lotro gold buy runescape money buy runescape gold buy runescape runes lotro gold buy lotro gold runescape money runescape gold cheap rs2 powerleveling eve isk eve online isk buy runescape power leveling rs2 power leveling tibia gold tibia item runescape accounts Fiesta Silver Fiesta Gold Scions of Fate Gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium SOF Gold Age Of Conan Gold AOC Gold ArchLord gold tibia money tibia gold runescape accounts runescape gold cheap rs2 powerleveling buy ArchLord gold DDO Plat Dungeons and Dragons Online Plat